• WERKWIJZE

WAT DOET DE BEWINDVOERDER VAN
BESCHERMINGSBEWIND NHN

Voordat een aanvraag van rechtswege bepaald, bij de Rechtbank wordt gedaan is er eerst een intakegesprek met een bewindvoerder van Beschermingsbewind NHN.
Bij deze intake maken wij kennis met elkaar en spreken elkaars verwachtingen uit.

Samen maken wij een overzicht van je in- en uitgaven, bekijken of je wel de toeslagen ontvangt waar je recht op hebt en controleren of er vergeten schuldeisers zijn. Mocht dit zo zijn, dan gaan wij contact opnemen met betreffende organisatie. Wij zorgen dat het goed wordt geregeld. Je krijgt te aller tijde inzicht in de financiën die wij voor je regelen. Deze kun je in je persoonlijk client account inzien. Voor vragen kun je bij ons terecht.

Er wordt een leefgeld- en een beheerrekening geopend.
Beschermingsbewind NHN maakt ieder jaar een financieel verslag, genaamd Rekening&Verantwoording. Deze wordt in een persoonlijk gesprek jaarlijks doorgenomen en vervolgens bij wet geregeld ingediend bij de kantonrechter ter controle.

De bewindvoerder van Beschermingsbewind NHN neemt vele taken bij u uit handen.
Enkele van de vele taken die we uit handen nemen zijn:

 • Beheren van de alle financiele geldstromen
 • Beheren van alle bankrekeningen & alle betalingen
 • Behandelen dagelijkse financiele post
 • Opstellen digitaal maandoverzicht van inkomsten en uitgaven
 • Aanschrijven schuldeisers
 • Aanspreekpunt zijn voor incassobureau en gerechtsdeurwaarder
 • Aanmelden bij de schuldhulpverlening
 • Samenwerken met de schuldhulpverlening
 • Contact met de WSNP bewindvoerder
 • Contact met gemeenten, Belastingdienst e.a. instanties
 • Contact met betrokken hulpverlening
 • Uitkerings- of inkomensreparatie
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind
 • Toeslagen belastingdienst aanvragen/wijzigen
 • Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke- en waterschaps belastingen
 • Aanvragen gemeentelijke minima regelingen
 • Aangifte Inkomstenbelasting Box 1
 • Verslag maken, rekening & verantwoording aan de kantonrechter
 • Werken aan zelfredzaamheid van u als cliënt

Voor de volledigheid staan hieronder enkele zaken die de bewindvoerder niet voor een cliënt mag doen:

 • Verzekeringen afsluiten, dit loopt altijd via een assurantie adviseur
 • Ingewikkelde nalatenschap afwikkelen
 • Belastingaangifte box 2 en 3, deze besteden wij uit
 • Verhuizing, dit besteden wij uit
 • Ontruimen van de woning, dit besteden wij uit
 • Beleggen
 • Omzetbelasting of aangifte inkomstenbelasting als ondernemer, dit besteden wij uit

Meer informatie vindt u op sociaalverhaal.com

Meer informatie?

home

algemene informatie over
Beschermingsbewind NHN

tarieven

de kosten van bewindvoering
op een rij

ervaringen

de ervaringen van anderen met
Beschermingsbewind NHN

Wil je in een vrijblijvend gesprek onderzoeken of beschermingsbewind iets voor je is?

© Copyright - Beschermingsbewind Noord-Holland Noord - Website: JoStudio