Zorgverzekering en schuld

Beschermingsbewind Alkmaar

Zorgverzekering en schulden voor mensen onder bewind

Mensen die onder bewind staan moeten worden geholpen bij het op orde brengen van hun financiële situatie o.a. met betrekking tot de niet betaalde premie voor zorgverzekering. Een nieuwe regeling maakt het mogelijk dat zij makkelijker hun zorgverzekeringsschuld op kunnen lossen. Beschermingsbewind NHN en zorgverzekeraars kunnen een uitstroomregeling afspreken waardoor onderbewindgestelden kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling.

zorgverzekering en schuld

Uitstroomregeling onderbewindgestelden
De regeling is ingegaan op 1 juli 2019 en het initiatief voor de uitvoer ligt bij Beschermingsbewind NHN. Wij als bewindvoerder en de zorgverzekeraar komen een zogenaamde uitstroomregeling overeen. Daarin wordt afgesproken dat Beschermingsbewind NHN ervoor zorgt dat de premie, eigen risico en eigen bijdragen plus een bedrag voor aflossing van de schuld betaald worden.

De verzekerde betaalt dan geen bestuursrechtelijke premie meer aan het CAK.

Wat wordt er afgesproken?
In de overeenkomst tussen bewindvoerder en zorgverzekeraar, wordt het volgende vastgelegd:

  • De bewindvoerder zorgt voor inhouding en betaling van premie, eigen risico, eigen bijdragen en aflossing
  • Er is geen vrijwillig (verhoogd) eigen risico
  • Het eigen risico kan ook herverzekerd of gespreid betaald worden
  • De looptijd van de regeling is maximaal 36 maanden
  • Het bedrag aan aflossing is € 35,- per maand

Succesvolle beëindiging zorgt voor kwijtschelding
Als na 36 maanden de regeling succesvol is beëindigd, geeft de zorgverzekeraar dit door aan het CAK. De nog openstaande bestuursrechtelijke premie wordt kwijtgescholden. Ook de verzekeraar scheldt de restschuld kwijt.

Wat als het bewind stopt?
De verzekerde heeft met de regeling ingestemd en is, als het bewind stopt, zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Komt de verzekerde de afspraken na, dan eindigt de regeling en wordt aan het einde van de looptijd de restschuld bij de verzekeraar en het CAK kwijtgescholden. Komt de verzekerde de regeling niet na, dan moet de verzekerde weer bestuursrechtelijke premie betalen. Daarnaast vervalt ook het voordeel van de kwijtschelding van de openstaande schulden, deze herleven en de verzekerde moet deze betalen.

Door: Beschermingsbewind NHN